Handels
betingelser

Dette er de generelle handelsbetingelser for Vils-bolighus.dk, som altid gælder for samhandel med vils-bolighus.dk, hvis
ikke andet er nævnt. Varer, der afviger fra betingelserne, er altid påført særskilt information. Vi gør opmærksom på, at
reglerne ved handel direkte i vores fysiske butikker kan afvige fra disse handelsbetingelser.

PRISER
Hos Vils Bolighus gør vi det ypperste for altid at levere kvalitetsmøbler til en fair pris, så du kun betaler for varen uden
fordyrende mellemled. Vi gør opmærksom på, at alle priser og tekster på Vils-bolighus.dk er med forbehold for trykfejl.
Skulle du undtagelsesvis finde fejl, er du meget velkommen til at kontakte os på rasmus@vilsbolighus.dk.
Alle priser er opgivet i danske kroner.

BETALING
På Vils-bolighus.dk kan du betale med kreditkort.
Pengene trækkes først når varen er sendt fra vores lager/fjernlager

Levering af varer foregår gennem Vils Bolighus. 
Du kan også vælge at betale dit møbelkøb via finansiering.

LEVERING OG AFHENTNING
Du kan uden omkostninger afhente dine møbler i Vils Bolighus.
Levering finder sted via butikken, hvor du har foretaget dit indkøb og efter dit valg af leveringsform.
Du bliver efter online-bestilling af møbler kontaktet direkte af butikken, der samtidig orienterer dig om levering og
afhentning.
Det er ikke muligt at levere varer uden for Danmarks grænser.
Pris pr. levering er kr. 499,-.( gælder Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste Øer) samt Endvidere gøres opmærksom på, at
de fleste varer leveres som "saml selv".
FORTRYDELSELSRET
Du har 14 dages fortrydelsesret fra varen er modtaget. Skulle fristen udløbe på en helligdag, lørdag eller søndag
forlænges fristen til den førstkommende hverdag. Fortryder du købet, skal du for egen regning returnere varen til den
butik, hvor du har købt varen, senest 14 dage efter købet. 14 dages fortrydelsesret gælder kun for varer købt i vores
webshop.
Efter modtagelsen må du udelukkende håndtere varen eller varerne på en sådan måde, at du kan fastslå varens art,
egenskab og funktion. På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller fortrydelsesretten kan mistes. Du får besked i
ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du med en utvetydig erklæring give os besked herom senest 14 dage efter
modtagelsen af varen. Dette kan f.eks. ske pr. brev eller email, hvoraf butikkens navn, adresse, email og telefonnr.
fremgår. Det er ikke muligt kun at afvise modtagelse af varen.

RETURNERING
For at du kan gøre brug af fortrydelsesretten, skal varen returneres til den fysiske butik, som har udleveret eller afsendt
varen. Ved returnering bør du sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, da du selv har ansvaret for varen, indtil
butikken modtager den. Det er derfor en god ide at gemme postkvittering el. lign.
Du skal selv betale udgifterne i forbindelse med returnering af varen, når du fortryder.
Det forventes, at du returnerer varen hurtigst muligt efter, at du har givet butikken besked om fortrydelse. Varen skal
sendes retur senest 14 dage efter, at du har fortrudt.
NB! Pakker sendt pr. efterkrav, modtages ikke.
Tilbagebetaling
Ved modtagelse af varen tjekker vi den og du får tilbagebetalt det beløb, som du har indbetalt.
Beløbet vil altid blive tilbageført til samme betalingsmiddel, som du har brugt ved købet. Er der f.eks. betalt med kort,
tilbageføres beløbet til det betalingskort, der blev brugt ved købet.
BEMÆRK
Du kan helt eller delvist miste dit købsbeløb, hvis varens værdi er forringet, fordi
 du har taget varen i brug
 varen er beskadiget, mens du har ansvaret for den

 du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt for, at du kunne fastslå varens art, funktion og
egenskab.
 du ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, som følger af varetype, plombering m.m.
REKLAMATION
Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan du reklamere butikken, hvor du har købt varen. Se adresse.
Reklamation over fejl ved varen skal ske inden for rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget
fejlen ved en almindelig gennemgang af varen. Du kan reklamere skriftligt eller mundtligt. Ifølge købelovens § 83, stk. 1
ophører retten til at gøre mangelsindsigelse to år efter modtagelsen af varen.
Når vilsbolighus.dk modtager en reklamation over en vare, behandles reklamationen hurtigst muligt. Vils Bolighus tager
stilling til, om varen skal repareres, ombyttes, eller om der, såfremt forbrugeren i stedet måtte ønske det, skal gives et
prisnedslag. Husk at oplyse os om årsagen til, hvorfor du reklamerer.
KLAGEOPLYSNINGER
Hvis du mod forventning har en klage over en vare købt hos os, kan den indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for
Klageløsning via www.forbrug.dk.
Hvis du er beboende i et andet EU-land, kan EU-Kommissionens online klageportal benyttes. Klage indgives
her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: rasmus@vilsbolighus.dk.
FORBEHOLD
Forbehold for prisfejl, udsolgte varer m.v.
Vils Bolighus TAGER FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER.

ANSVAR
Vils Bolighus kan ikke drages til ansvar for bl.a. forsinkelser eller virus opstået som følge af brug af e-mail eller
downloads.
Vils Bolighus er underlagt de til enhver tid gældende love og regler om produktansvar i Danmark og EU.
Eventuelle tvister og søgsmål skal afgøres af danske domstole iht. dansk ret.

REGISTRERING AF OPLYSNINGER
Når du opgiver oplysninger om dig selv til vilsbolighus.dk – for eksempel dit navn, din e-mail, din adresse eller dit
telefonnummer – håndterer vi dine oplysninger sikkert og meget seriøst.
Vilsbolighus.dk registrerer dit navn og din adresse samt faktura i en database i forbindelse med købet. Oplysningerne
videregives ikke, men vilsbolighus.dk beholder registreringen i fem år. Oplysningerne videregives ikke til trediepart, og
anvendes ikke til markedsføring med mindre du har givet samtykke til at modtage fx nyhedsbreve.
Alle persondata gemmes bagved kodeord. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse
mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres.
Endvidere vil du også modtage servicemails, herunder påmindelse om forladt kurv, opfølgningsmails, vedr. evt.
leveringstider, efter køb på vilsbolighus.dk

COOKIES
Når du besøger www.vilsbolighus.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, der lægges på din
computer for at kunne holde styr på, hvad der sker, mens du benytter hjemmesiden og for at kunne genkende
computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.